אתר מורשת עולמית | אתרי המורשת בישראל

אתרי המורשת בישראל

ישראל משויכת על פי החלטת אונסק"ו לאזור אירופה ואמריקה הצפונית[4]. תיקי מורשת עולמית של אונסק"ו מטופלים בישראל על ידי הוועד הישראלי לאונסק"ו, הנמצא תחת פיקוח משרד החינוך והתרבות. שר החינוך והתרבות הוא נשיא אונסק"ו ישראל. ועדת מורשת עולמית של אונסק"ו ישראל היא שמחליטה כל שנה אילו אתרים ישראלים יוגשו להכרזה העולמית. אתרי המורשת העולמית בישראל נכון לשנת 2015 (לצד שנת ההכרה בהם):

אתרים ברשות הפלסטינית