בגידה | אישים שהורשעו בבגידה
English: Treason

אישים שהורשעו בבגידה

בעת העתיקה

מדינאים במלחמת העולם השנייה

מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה נכבשו מדינות רבות באירופה על ידי גרמניה הנאצית, הביאו לצמיחתם של משתפי פעולה עם הכובש. בתום המלחמה נשפטו הבולטים במשתפי פעולה אלה בעוון בגידה והוצאו להורג.

לחמו לצד האויב

פעלו בשירות תעמולת האויב

אנשי מערכת הביטחון שפעלו בשירות האויב