בגיר (חברה) | רשת חנויות

רשת חנויות

בסוף שנות ה-70 הקימה פולגת רשת חנויות שמכרו את מוצרי בגיר, ליידי בגיר ושאר החברות של פולגת[36]. בשנת 1988 נמכרה רשת החנויות לכלל תעשיות ועשור לאחר מכן נמכרה הרשת לרשת גולף[37]. בשנת 2012 נמכרו רשת החנויות והמותג בגיר למשפחת רייך[38].