ביבליה | מקור המילה ושימושה
English: Bible

מקור המילה ושימושה

מקור המילה Biblia במובן של כתבי הקודש הוא בלטינית של ימי הביניים והמאוחרת, מתוך הביטוי "biblia sacra", כלומר: "ספרים קדושים". משם פשט לשפות אירופאיות רבות, כגון "Bible" באנגלית.

המילה biblion ביוונית – שמשמעותה "דף", "מגילה", או "ספר" – נגזר מ-biblios (פפירוס מצרי), ואולי נקרא כך על שם הנמל הפיניקי שממנו שלחו פפירוס ליוון. מכאן הוא שימש בביטוי היווני " τὰ βιβλία τὰ ἅγια – ta biblia ta hagia ", כלומר: "הספרים הקדושים", ומשם ללטינית. סביר להניח שיהודים דוברי-יוונית כינו כך את תרגום השבעים. העדות הראשונה ל-"Ta Biblia" בתור כינוי לכתבי הקודש של הנצרות היא משנת 223 לספירה.

מאז תחילת המאה ה-19 קיבלה המילה משמעות משנית בשפות אירופאיות כגון אנגלית, שבה ניתן לכנות כל ספר בעל סמכות בשם "Bible".