ביטחון מידע | הערכת תפיסת המצב של היריב

הערכת תפיסת המצב של היריב

ניהול המידע שהשיג היריב עלינו מאפשר לשער מה חושב היריב על כוחותינו. הערכה תפיסת המצב של היריב מאפשרת לצפות את צעדיו הבאים.