בית דיזנגוף | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ מוזיאום בבית דיזנגוף, דבר, 19 ביוני 1936
  2. ^ נפתח המוזיאון החדש בתל אביב, דבר, 20 באפריל 1971
  3. ^ תל אביב, בית דיזנגוף, דבר, 25 ביוני 1971
  4. ^ מה פתאם בית התנ"ך?, דבר, 1 במרץ 1974
  5. ^ עם תל אביב בגולה: פרקי זכרונות מן העבר הקרוב בצרוף תמונות, תל אביב: דפוס אמנות ארץ ישראל, (תרצ"א-1931), תשס"א-2000.
  6. ^ ראו: מוזיאון ארץ ישראל
  7. ^ חוק בית העצמאות, תשס"ט-2009, ס"ח 2206 מיום 5.8.2009