בנימין נתניהו | ספריו

ספריו

ספרים בעריכתו:

  • מכתבי יוני (כונסו והובאו לדפוס על ידי אחיו של יוני נתניהו, בנימין ועדו נתניהו), הוצאת מעריב והוצאת כתר, 1978.
  • הטרור הבינלאומי: אתגר ותגובה, 1979.
  • הטרור: כיצד יוכל המערב לנצח, מכון יונתן, ספרית מעריב 1987.