בנימין נתניהו | תפקידיו העיקריים של נתניהו

תפקידיו העיקריים של נתניהו

הכנסת הממשלה התפקיד סיעה כהונה
הכנסת השתים עשרה הממשלה העשרים ושלוש סגן שר החוץ הליכוד 19881991
הכנסת השתים עשרה הממשלה העשרים וארבע סגן שר במשרד ראש הממשלה הליכוד 19911992
הכנסת השלוש עשרה לא כיהן בממשלה ראש האופוזיציה הליכוד 19921996
הכנסת הארבע עשרה הממשלה העשרים ושבע ראש ממשלת ישראל הליכוד-גשר-צומת 19961999
הכנסת החמש עשרה הממשלה העשרים ותשע שר החוץ לא היה ח"כ, אך כיהן מטעם הליכוד 20022003
הכנסת השש עשרה הממשלה השלושים שר האוצר הליכוד 20032005
הכנסת השבע עשרה לא כיהן בממשלה ראש האופוזיציה הליכוד 20062009
הכנסת השמונה עשרה הממשלה השלושים ושתיים ראש ממשלת ישראל הליכוד 20092013
הכנסת התשע עשרה הממשלה השלושים ושלוש ראש ממשלת ישראל הליכוד ביתנו 20132015
הכנסת העשרים הממשלה השלושים וארבע ראש ממשלת ישראל, שר החוץ, שר הביטחון הליכוד 2015– מכהן
משרד התרבות והספורטמשרד התקשורתמשרד התפוצותהמשרד לשיתוף פעולה אזורימשרד הבינוי והשיכוןמשרד הרווחה והשירותים החברתייםמשרד הפניםמשרד ירושלים ומורשתהמשרד לשירותי דתמשרד העלייה והקליטהמשרד המשפטיםמשרד המדע, הטכנולוגיה והחללמשרד הכלכלה והתעשייהמשרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החינוךמשרד החוץהמשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאותמשרד הביטחוןהמשרד לשוויון חברתימשרד האוצרראש ממשלת ישראל