גאודזיה | עקרונות הגאודזיה
English: Geodesy

עקרונות הגאודזיה

  1. מדידה מהכלל אל הפרט.
  2. ביצוע מדידות עודפות.
  3. התאמת הדיוק בפועל לדיוק הנדרש.

גאודזיה גבוהה לומדת צורת כדור הארץ, מידות של כדור הארץ, ושדה גרביטציוני. בעזרת גאודזיה גבוהה מפתחים רשת קואורדינאטות ישרות זווית (קרטזית - מישורית) בגבולות מדינה, ועל כל שטח של כדור הארץ. בעזרת גאודזיה גבוהה מפתחים רשת נקודות בקרה אופקית ואנכית בגבולות המדינה. במילים אחרות, תשתית גאודטית, בסיס לגאודזיה הנדסית, שמשרתת הנדסה אזרחית. תחום נוסף של הגאודזיה הגבוהה זה חלל, תנועה והתמצאות בחלל, פיתוח רשת קואורדינאטות בחלל, וגם לומדת צורת ומידות של כוכבי הלכת, גאודזיה גבוהה עוסקת גם במעקב אחר תזוזות של הקרקע.

טופוגרפיה לומדת שיטות מדידה והצגה של פני הקרקע על גבי מפות.

שיטות המדידה

  • מיפוי פיזי – על ידי קבוצת מודדים בשטח, בעזרת מכשירים
  • מיפוי על ידי צילום אוויר
  • מיפוי משולב – מיפוי פיזי ומצילומי אוויר

קרטוגרפיה לומדת שיטות וטכניקה של פיתוח ושימוש של מפות, אטלסים, ותוצרת של מיפוים אחרת. פוטוגרמטריה – שיטת עריכה מפות טופוגרפיות על בסיס צילומים ותצלומי אוויר, בעזרת מכשירים ייחודיים, המאפשרים פענוח מדויק של מצב קיים (תכסית) ולשרטט קווי גובה כדי להציג פני הקרקע (תבליט).

"גאודזיה הנדסית" – לומדת שיטות ואמצעים לעבודות גאודטיות בתכנון, בניה, שימוש במתקנים הנדסיים. ליווי תכנון ובניה, בניית תשתית גאודטית לצורכי מיפוי, התוויה, העברת פרויקטים מנייר למציאות.

"גאודזיה תת-קרקעית"- לומדת שיטות המדידה גאודטית בבנייה תת- קרקעית, לדוגמה: רכבת תת-קרקעית, מנהרות וכבישים תת-ימים (לדוגמה: בין צרפת לאנגליה).