גשם | ראו גם
English: Rain

ראו גם

קול גשם, מלקוש 2014