גשם | זריעת עננים חמים
English: Rain

זריעת עננים חמים

זריעה של גרעינים היגרוסקופיים (סופחי מים) על מנת לעודד ירידת גשם. מטוסים טסים קרוב לבסיס הענן, שם העל-רוויה גדולה יותר, ומפזרים חלקיקים בגודל 10 מיקרומטר או יותר, כדי להגביר את מספר הטיפות הגדולות בבסיס. אם יש יותר טיפות גדולות, תהליך ההתנגשות וההתאחדות מואץ, וכך גם הליך הגשם החם. שיטה זו נחשבת יקרה, ויעילותה שנויה במחלוקת.