גשם | הסיבות לגשמים
English: Rain

הסיבות לגשמים

הגורם העיקרי ליצירת גשם הוא גושי אוויר לחים הנעים לאורך אזורים מנוגדים של טמפרטורה ושל לחות בשלושה כיוונים. אם קיימות מספיק לחות ותנועה אנכית של אוויר, ירדו משקעים מעננים ערמתיים (כאלה עם זרמים אנכיים חזקים), כמו קומולונימבוס, שיכול להסתדר ברצועות גשם. באזורים הרריים, משקעים כבדים אפשריים באזורים שבהם הזרם במעלה ההר מרבי יחד עם רוחות צדיות בשטח העלייה, דבר המאלץ את האדים שבאוויר הלח להתעבות וליפול כגשם לאורך צדי ההר. בצד שבו הרוח נושבת מטה ייתכן אקלים מדברי, מפאת האוויר היבש הנוצר בירידתו מהמדרון, שיוצר חימום וייבוש של מסת האוויר. תנועת המונסונים, או אזור ההתכנסות הבין-טרופי מביאה לעונות גשומות או לאקלים סוואני.

החימום האורבני מביא לירידת גשמים מוגברת, בכמות ובעוצמה. שינויים אקלימיים יכולים לגרום לשינויים בתבנית המשקעים העולמית, למשל תנאים לחים יותר בצפון-מזרח אמריקה ויבשים יותר באזורים הטרופיים.