דוד בן-גוריון | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ 1.0 1.1 בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 24.
 2. ^ ynet, האם היה לבן גוריון אח תאום?, באתר ynet, 16 באפריל 2003
 3. ^ 3.0 3.1 בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 25–26.
 4. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 18.
 5. ^ אניטה שפירא, יהודים חדשים יהודים ישנים, בן־גוריון והתנ"ך: יצירתו של סיפר היסטורי?, עמ' 219.
 6. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 29.
 7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 25-22.
 8. ^ 8.0 8.1 בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 33.
 9. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 35.
 10. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 38.
 11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 40–41.
 12. ^ 12.0 12.1 בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 43.
 13. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק א, עמ' 45.
 14. ^ 14.0 14.1 בן גוריון ליד הכותל: "יום גדול לעם היהודי כולו", דבר, 9 ביוני 1967
 15. ^ תום שגב, המיליון השביעי, ח, 1, עמ' 404: בראיון שערך בשדה בוקר עם תום שגב ושני חבריו בסוף אפריל 1968, לעיתון הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, טען בן-גוריון בתוקף כי כבר בגיל 3 ידע שיעלה לארץ ישראל כציוני.
 16. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 48–50.
 17. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 54–55.
 18. ^ ישראל שוחט, ספר השומר עמ' 12
 19. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 56.
 20. ^ 20.0 20.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 57–59.
 21. ^ 21.0 21.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 34-31.
 22. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 66–68.
 23. ^ 23.0 23.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 75–76.
 24. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 69–72.
 25. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 72–73.
 26. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ב, עמ' 76–77.
 27. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 79–80.
 28. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 80–82.
 29. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 87–88.
 30. ^ 30.0 30.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 88–89.
 31. ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 39-35.
 32. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 90–91.
 33. ^ 33.0 33.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 93–94.
 34. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 96.
 35. ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 43-42.
 36. ^ 36.0 36.1 36.2 בר-זוהר, כרך א, פרק ג, עמ' 98–99.
 37. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 100.
 38. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 101.
 39. ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 47-43.
 40. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 105–106.
 41. ^ 41.0 41.1 אניטה שפירא, יהודים חדשים יהודים ישנים, בן־גוריון והתנ"ך: יצירתו של סיפר היסטורי?, עמ' 222.
 42. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 113.
 43. ^ 43.0 43.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 118–119.
 44. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 121–123.
 45. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ד, עמ' 127.
 46. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ו, עמ' 140.
 47. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 50, 52.
 48. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ו, עמ' 141.
 49. ^ 49.0 49.1 49.2 בר-זוהר, כרך א, פרק ז, עמ' 161–163.
 50. ^ 50.0 50.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ו, עמ' 143–145.
 51. ^ 51.0 51.1 51.2 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 59-58.
 52. ^ 52.0 52.1 52.2 בר-זוהר, כרך א, פרק ו, עמ' 147.
 53. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יד, עמ' 305.
 54. ^ 54.0 54.1 54.2 54.3 בר-זוהר, כרך א, פרק ו, עמ' 153–159.
 55. ^ 55.0 55.1 55.2 55.3 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 66-64.
 56. ^ 56.0 56.1 בר-זוהר, כרך א, פרק ז, עמ' 168–172.
 57. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ז, עמ' 175–176.
 58. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יד, עמ' 307.
 59. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ח, עמ' 190.
 60. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ח, עמ' 186–187.
 61. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ט, עמ' 202.
 62. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק ט, עמ' 203–205.
 63. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק י, עמ' 220.
 64. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 78.
 65. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק י, עמ' 222.
 66. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יד, עמ' 309–311.
 67. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק י, עמ' 223–225.
 68. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק י, עמ' 228–230.
 69. ^ 69.0 69.1 תום שגב, המיליון השביעי: הישראלים והשואה, א, 1, עמ' 25.
 70. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יא, עמ' 233–234.
 71. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יא, עמ' 238–239.
 72. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יא, עמ' 241–243.
 73. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יא, עמ' 246–247.
 74. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יא, עמ' 248–251.
 75. ^ 75.0 75.1 בר-זוהר, כרך א, פרק יב, עמ' 256–257.
 76. ^ 76.0 76.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 74-73.
 77. ^ 77.0 77.1 בר-זוהר, כרך א, פרק יב, עמ' 262–264, 269, 272–274.
 78. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יב, עמ' 277.
 79. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 279–281.
 80. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 61.
 81. ^ תום שגב, המיליון השביעי, א, 1, עמ' 15; ח, 1, עמ' 405. דברים שאמר במושב השני של ועידת ההסתדרות הרביעית.
 82. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 287–288.
 83. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 289–292.
 84. ^ 84.0 84.1 בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 297–298.
 85. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 85–87.
 86. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 300–301.
 87. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יד, עמ' 303.
 88. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יד, עמ' 312–320.
 89. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק טו, עמ' 321.
 90. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 89-88.
 91. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק טו, עמ' 332.
 92. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק טז, עמ' 338–340.
 93. ^ 93.0 93.1 בר-זוהר, כרך א, פרק יז, עמ' 355–358.
 94. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 94-93.
 95. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יז, עמ' 360.
 96. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יז, עמ' 363–365.
 97. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יז, עמ' 368.
 98. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יח, עמ' 369–373.
 99. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יח, עמ' 377–384.
 100. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יט, עמ' 386.
 101. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יט, עמ' 389–394.
 102. ^ נורמן רוז, חיים ויצמן, פרק טז, עמ' 218.
 103. ^ 103.0 103.1 103.2 103.3 בן גוריון, דוד, לקסיקון מונחים באתר הכנסת.
 104. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יט, עמ' 397.
 105. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יט, עמ' 399–400.
 106. ^ 106.0 106.1 בר-זוהר, כרך א, פרק יט, עמ' 401.
 107. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כא, עמ' 417.
 108. ^ 108.0 108.1 108.2 108.3 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 107-102.
 109. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כא, עמ' 418–425.
 110. ^ 110.0 110.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 110.
 111. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כב, עמ' 435–436.
 112. ^ 112.0 112.1 בר-זוהר, כרך א, פרק כא, עמ' 431–434.
 113. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כב, עמ' 437–440.
 114. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כב, עמ' 442–443.
 115. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 111.
 116. ^ 116.0 116.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 113.
 117. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כג, עמ' 462.
 118. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כג, עמ' 467.
 119. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כד, עמ' 494.
 120. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כד, עמ' 484.
 121. ^ 121.0 121.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 114–115.
 122. ^ 122.0 122.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 119–120.
 123. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כה, עמ' 506–508.
 124. ^ 124.0 124.1 124.2 בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 510–516.
 125. ^ 125.0 125.1 125.2 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 124–126.
 126. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 525.
 127. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 528.
 128. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 533.
 129. ^ תום שגב, המיליון השביעי, ג, 1, עמ' 102.
 130. ^ תום שגב, המיליון השביעי, ח, 1, עמ' 411: בת אחיו של בן-גוריון נשרפה חיים.
 131. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 527.
 132. ^ 132.0 132.1 בר-זוהר, כרך א, פרק כו, עמ' 534–538.
 133. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 119: בשנת 1945 נעדר מהארץ 249 ימים ובשנת 1946 נעדר 310 ימים.
 134. ^ 134.0 134.1 134.2 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 122.
 135. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כז, עמ' 539–542.
 136. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כז, עמ' 545.
 137. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כז, עמ' 546.
 138. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כז, עמ' 548–551.
 139. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כז, עמ' 558–559.
 140. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כח, עמ' 569, 571.
 141. ^ 141.0 141.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 129.
 142. ^ הסמינר של בן גוריון, באתר סמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון מיוזמת מכון ראות: היה זה אחד מתוך שלושה סמינרים שערך בתחום הביטחון.
 143. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק א, עמ' 645–651.
 144. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק א, עמ' 664–665.
 145. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק כח, עמ' 575–576.
 146. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 671–673.
 147. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 676.
 148. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 680–681.
 149. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 693.
 150. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 694.
 151. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ב, עמ' 695–699.
 152. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ג, עמ' 710–711, 713, 717.
 153. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ד, עמ' 735–736, 739–742.
 154. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ד, עמ' 746–747.
 155. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ד, עמ' 744–745, 747–750.
 156. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יד, עמ' 932–933.
 157. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ה, עמ' 758–770.
 158. ^ 158.0 158.1 בר-זוהר, כרך ב, פרק ז, עמ' 799–812.
 159. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ו, עמ' 782–786, 789–790, 792, 794–795: על פי אחד העיתונים, הוסיף בן-גוריון משפט שלא נרשם בפרוטוקול: "ואם ייבנה בית־המקדש, ראוי לו מקום כבוד לידו". לימים צמח ממשפט זה הביטוי המשובש "התותח הקדוש".
 160. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ט, עמ' 831, 833–834.
 161. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ט, עמ' 838–841, 843–845.
 162. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ו, עמ' 774–776.
 163. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יא, עמ' 873–874.
 164. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ח, עמ' 823.
 165. ^ יעקב ורנה שרת (עורכים), שוחר שלום – היבטים ומבטים על משה שרת, עמ' 378–379, הערה 28.
 166. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק ח, עמ' 826–829.
 167. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק י, עמ' 848–851.
 168. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק י, עמ' 853–856, 858–859.
 169. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק י, עמ' 863, 865.
 170. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יא, עמ' 871.
 171. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יא, עמ' 877.
 172. ^ 172.0 172.1 בר-זוהר, כרך ב, פרק יב, עמ' 889–892.
 173. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יב, עמ' 887–888.
 174. ^ ס. ש. יריב, שמות ותכנים, המשך.
 175. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יד, עמ' 930–931.
 176. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1404.
 177. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 149.
 178. ^ 178.0 178.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1411.
 179. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יב, עמ' 883–884.
 180. ^ ראשיתה של העלייה הסלקטיבית בשנות החמישים. עיונים בתקומת ישראל - מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל.
 181. ^ עיר: המרכז למורשת בן-גוריון. כרך 9, עמ' 338–394.
 182. ^ "מתחרה" לפרס הילודה, מעריב, 29 ביולי 1959
 183. ^ 183.0 183.1 183.2 בר-זוהר, כרך ב, פרק יד, עמ' 918–925.
 184. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1400.
 185. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 939–941.
 186. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 949.
 187. ^ 187.0 187.1 187.2 187.3 187.4 בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 955–956.
 188. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יז, עמ' 972–973.
 189. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יז, עמ' 974.
 190. ^ ד"ר אורי מילשטיין, ‏חידה 101: מה בדיוק קרה בפעולת התגמול בקיביה, באתר מעריב השבוע, 14 באוקטובר 2016
 191. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יז, עמ' 979–980.
 192. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יז, עמ' 984–986.
 193. ^ ספר תהילים, פרק קל"א, פסוק א'.
 194. ^ 194.0 194.1 בר-זוהר, כרך ב, פרק יט, עמ' 1012–1017.
 195. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 953.
 196. ^ 196.0 196.1 בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 987–989.
 197. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק טו, עמ' 954; פרק יט, עמ' 999.
 198. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק יט, עמ' 1007–1011.
 199. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק כ, עמ' 1018.
 200. ^ 200.0 200.1 בר-זוהר, כרך ב, פרק כ, עמ' 1035–1039.
 201. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק כא, עמ' 1046.
 202. ^ בר-זוהר, כרך ב, פרק כא, עמ' 1061, 1064.
 203. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק א, עמ' 1125–1128: במשך כל כהונתו כשר הביטחון, לבש בן-גוריון בגדי חאקי, לאות הזדהות עם הצבא.
 204. ^ 204.0 204.1 204.2 204.3 בר-זוהר, כרך ג, פרק א, עמ' 1139–1147.
 205. ^ משה שרת, יומן אישי, ג (1978), עמ' 874.
 206. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק א, עמ' 1148–1151.
 207. ^ 207.0 207.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1410.
 208. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ב, עמ' 1153.
 209. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 171. ראו גם: בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1421, עמ' 1638, הערה 109: פולה הגיבה לעמידת הראש בספטמבר 1957.
 210. ^ שגב, מדינה בכל מחיר, עמ' 602–603: על פי שגב, פלדנקרייז החל לטפל בו רק "בסוף 1956, בעת ששכב חולה במלחמת סיני", והדריך אותו במשך 15 שנה.
 211. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ב, עמ' 1168.
 212. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ב, עמ' 1170.
 213. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ג, עמ' 1173.
 214. ^ 214.0 214.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק ג, עמ' 1178–1179, 1182–1183.
 215. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ד, עמ' 1185.
 216. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ד, עמ' 1190, 1194, 1196.
 217. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יד, עמ' 1464–1465.
 218. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ד, עמ' 1199–1203.
 219. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ו, עמ' 1232–1235.
 220. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ו, עמ' 1248–1250.
 221. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ז, עמ' 1271–1272, 1275–1285.
 222. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ח, עמ' 1289–1300, 1305.
 223. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ח, עמ' 1312–1315.
 224. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יד, עמ' 1457–1463.
 225. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יג, עמ' 1427–1430.
 226. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק י, עמ' 1362.
 227. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק ט, עמ' 1321–1325, 1329–1331.
 228. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק י, עמ' 1356.
 229. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק י, עמ' 1344–1345, 1349.
 230. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יג, עמ' 1438.
 231. ^ 231.0 231.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יג, עמ' 1450–1451, 1454.
 232. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1406.
 233. ^ לעומת זאת, על פי אניטה שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 149: ככל הידוע, בן-גוריון מעולם לא ביקר בכפר ערבי בישראל לאחר מלחמת העצמאות.
 234. ^ 234.0 234.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יא, עמ' 1367–1372.
 235. ^ תום שגב, המיליון השביעי, ה, 5, עמ' 302.
 236. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יא, עמ' 1372–1386.
 237. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יא, עמ' 1388–1397.
 238. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טו, עמ' 1471, 1475, 1477, 1480, 1482–1483, 1486–1493.
 239. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טו, עמ' 1493–1498.
 240. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טו, עמ' 1499–1500, 1503, 1505–1506, 1508, 1511–1513, 1515.
 241. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טו, עמ' 1508–1509, 1514–1516.
 242. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יא, עמ' 1398.
 243. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טו, עמ' 1517–1518.
 244. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1519.
 245. ^ 245.0 245.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1526–1528.
 246. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1529–1543.
 247. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1550–1553.
 248. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1538, 1546–1547; עמ' 1651, 1653, הערות 86, 130, 134.
 249. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1548–1550.
 250. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1522.
 251. ^ רועי מנדל, "אני מבקש רק חופשה". מסמכי בן גוריון נחשפים, באתר ynet, 13 ביוני 2013
 252. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק טז, עמ' 1555–1558.
 253. ^ 253.0 253.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יז, עמ' 1560–1561.
 254. ^ בר-זוהר, כרך א, פרק יג, עמ' 302: ב-3 באוקטובר 1956 הסביר את סירובו במכתב אל יוסף ב. שכטמן בכך ש"הארץ זקוקה ליהודים חיים ולא לעצמות מתים".
 255. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יז, עמ' 1564.
 256. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יז, עמ' 1563, 1566, 1569–1571.
 257. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יז, עמ' 1571–1580.
 258. ^ 258.0 258.1 258.2 258.3 בר-זוהר, כרך ג, פרק יז, עמ' 1581–1586.
 259. ^ 259.0 259.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 186.
 260. ^ 260.0 260.1 260.2 260.3 260.4 בן-גוריון, הדעיכה, באתר הארץ, 4 באפריל 2012
 261. ^ בשנה האחרונה לחייו, נעזר בן-גוריון בשפירא לעריכת צוואתו מחדש.[260]
 262. ^ 262.0 262.1 בר-זוהר, כרך ג, פרק יח, עמ' 1587–1594.
 263. ^ 263.0 263.1 שגב, מדינה בכל מחיר, עמ' 640.
 264. ^ 264.0 264.1 264.2 264.3 264.4 בר-זוהר, כרך ג, פרק יח, עמ' 1599–1602.
 265. ^ שגב, מדינה בכל מחיר, עמ' 641, הערה שנייה.
 266. ^ בר-זוהר, כרך ג, קול הדממה, עמ' 1604.
 267. ^ 267.0 267.1 Alan T. Levenson, The Making of the Modern Jewish Bible: How Scholars in Germany, Israel, and America Transformed an Ancient Text, Rowman & Littlefield Publishers, 2011. עמ' 47, 115-125.
 268. ^ שגב, מדינה בכל מחיר, פרק 25: יהודי אחר, עמ' 649.
 269. ^ 269.0 269.1 269.2 תום שגב, 1949 : הישראלים הראשונים, עמ' 241; עמ' 336, הערה 50: ראיון שהעניק לתום שגב, יוסף אבנר ואברהם קושניר בערב יום העצמאות ה-20 (1968).
 270. ^ אניטה שפירא, "על השתיקה", בתוך כיוונים חדשים גיליון 28 (יוני 2013), עמ' 23
 271. ^ Barry Scott Wimpfheimer, The Talmud: A Biography, הוצאת אוניברסיטת פרינסטון, 2018. עמ' 204-205.
 272. ^ תום שגב, 1949 : הישראלים הראשונים, עמ' 241 (יומן בן גוריון, 4.2.49).
 273. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 158.
 274. ^ האם בן גוריון הקדים את שלמה זנד?, באתר הארץ, 16 ביוני 2013
 275. ^ ישעיהו ליבוביץ, "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל", עמ' 173 בהערה שם; וראו גם את עדותו של ליבוביץ בסרטון וידאו
 276. ^ דוד מלמד, איזו עגלה מלאה יותר: החילונית או החרדית?, באתר nrg‏, 26 באוגוסט 2013
 277. ^ 277.0 277.1 שגב, מדינה בכל מחיר, פרק 25: יהודי אחר, עמ' 645.
 278. ^ סרטונים "מדיניות הגיור של מדינת ישראל", בביצוע ד"ר נתנאל פישר, סרטון באתר יוטיוב
 279. ^ 279.0 279.1 אורלי אילני, שאלת "מיהו יהודי" בחוק השבות, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
 280. ^ Ariel V (7 במאי 2010), היהדות של דוד בן גוריון, בדיקה אחרונה ב-12 במאי 2017 
 281. ^ בר-זוהר, כרך ג, פרק יב, עמ' 1423.
 282. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 165.
 283. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 169.
 284. ^ 284.0 284.1 284.2 284.3 בר-זוהר, כרך ג, פרק יח, עמ' 1597–1598.
 285. ^ בן גוריון: "הייתי מחזיר כל השטחים פרט לירושלים ועזה", דבר, 22 ביוני 1967
 286. ^ בן גוריון תרם לישיבת חברון, דבר, 22 בנובמבר 1968.
 287. ^ דוד בן-גוריון, "אחותה של ירושלים", בתוך: עודד אבישר (עורך), ספר חברון, כתר, תש"ל-1970, עמ' 15-14
 288. ^ אליקים העצני, על קבר בן-גוריון, באתר News1 מחלקה ראשונה‏, 10 בדצמבר 2006
 289. ^ מכתב לשמואל סקורניק, שדה בוקר, 27 באוקטובר 1970, ארכיון בן-גוריון, המכון למורשת בן-גוריון
 290. ^ דוד בן-גוריון, בן גוריון - על תנאיו לנסיגה, "יש להחזיר כל השטחים מלבד ירושלים והגולן", מעריב, 16 במאי 1971
 291. ^ לא הייתי מורה היום על התיישבויות והחזרת שטחיהן לערבים, "בתעש", אוגוסט 1972
 292. ^ ב"ג בעד יישוב יהודי גדול בחברון כחלק ממדינת ישראל, דבר, 22 באוגוסט 1972
 293. ^ 293.0 293.1 שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 155.
 294. ^ אזרח מספר אחת | "התפיסה האזרחית של דוד בן גוריון", באתר הארץ, 16 בספטמבר 2009
 295. ^ שפירא, דמותו של מנהיג, עמ' 16.
 296. ^ רק בעלי שמות עבריים ייצגו את צה"ל בחו"ל, דבר, 19 ביוני 1955.
 297. ^ דיוויד סלע, ‏70 שנים אחרי-בן גוריון קורא לשרים..., באתר ישראל היום, 7 ספטמבר 2018
 298. ^ דוגמה: יחידת המוסיאונים - משרד הביטחון, מעריב, 28 במאי 1986
 299. ^ לא עבדי יונית אנו, על המשמר, 21 במאי 1953
 300. ^ ד. ב. ג., בלא את, דבר, 14 באוגוסט 1953
 301. ^ עוד על המילה 'את': יש בה בזבוז מרץ, נייר, דיו, דפוס והוצאות, באתר "הבלוג של דוד בן-גוריון"
 302. ^ דוגמה: ב. ס., משבר ודקדוק, מעריב, 17 באוקטובר 1950
 303. ^ יצחק אבינרי, יד הלשון, הוצאת יזרעאל, 1964, הערך "את חסרה", עמ' 61-57
 304. ^ הזי"ן הגרמני הארור והמכוער שאתם משתמשים בו, באתר הארץ, 1 במאי 2017
 305. ^ חוק דוד בן-גוריון, התשל"ז-1976, ס"ח 831 מיום 2 בדצמבר 1976
 306. ^ מילות השיר "זכריה בן עזרא" והאזנה לו, באתר זמרשת
 307. ^ מילות השיר "בן גוריון (מילים: יורם טהרלב)", באתר שירונט
 308. ^ מילות השיר "בן גוריון (מילים: שלמה גרוניך)", באתר שירונט
 309. ^ בריאן קרונינג, Comic Book Urban Legends Revealed #148, CBR, ‏03.27.2008
 310. ^ 310.0 310.1 "חברים למחוז חפצנו! קדימה. שמה, לארץ-מזרח-השמש", הארץ, דוד מלמד, יום רביעי, כ"א בתשרי תשע"ח, 11 באוקטובר 2017, מוסף תרבות וספרות, עמוד 2
 311. ^ ראו: אלכסנדר ס. שכטמן, דוד בן גוריון: יחוד ויעוד – דברים על ביטחון ישראל, באתר "אקטואלי", 5 בדצמבר 2011
 312. ^ ביקורת: דוד בן-גוריון כמנהיג מעצב (על מה שיש ומה שאין בכרך ההנצחה של בן-גוריון), עיונים בתקומת ישראל 7, 1997, עמ' 600-583
 313. ^ ביקורת: שלמה רז, [ביקורת], מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 28-29, 1988, עמ' 156-153
 314. ^ יחיעם ויץ, דוד בן-גוריון - ממנהיגות המעמד למנהיגות העם, זמנים 29, 1988, עמ' 96-94.
 315. ^ ביקורת: צבי גנין, קרב הענקים: דוד בן-גוריון, חיים וייצמן ואבא הלל סילבר במאבק על הנהגת התנועה הציונית בשנות הארבעים, עיונים בתקומת ישראל 15, 2005, עמ' 511-507
 316. ^ דן גלעדי, ‏האומנם רק 'איש ריב'?, ישראל ‏8, 2005, עמ' 159-145
 317. ^ אביתר פריזל, ‏הכול תלוי בנקודת הראות: דרכו של בן-גוריון בשנות הארבעים, ישראל ‏8, 2005, עמ' 170-161
 318. ^ בן-גוריון ומעורבותה של ברית המועצות במאמץ לכונן ממלכתיות יהודית בארץ ישראל בשלהי מלחמת העולם השנייה ואחריה, ישראל ‏8, 2005, עמ' 182-171
 319. ^ מתתיהו מינץ, בראי עקום: יחסי בן-גוריון – סנה בשנות מלחמת העולם השנייה וסמוך לאחריה, 1946-1940, ישראל 14, 2008, עמ' 192-184(הקישור אינו פעיל, 13.8.2019)
 320. ^ ביקורת: אברהם סלע, בן-גוריון מאמץ את נוסחת הכח, זמנים 26, 1987, עמ' 122-120.
 321. ^ ביקורת: מנחם קאופמן, [ביקורת], יהדות זמננו ד', תשס"ח, עמ' 347-343.
 322. ^ ביקורת: שלמה רז, [ביקורת], מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 30, 1989, עמ' 104-102.
 323. ^ ביקורת: אבנר הורוביץ, חיפוש אחר הנקודה הארכימדית, עיונים בתקומת ישראל 6, 1996, עמ' 603-601
 324. ^ ביקורת: בין עצמה לדעת: בעקבות שלמה אהרונסון, דוד בן-גוריון – מנהיג הרנסאנס ששקע, ישראל 3, 1993, עמ' 21–56(הקישור אינו פעיל, 13.8.2019)
 325. ^ ביקורת: זהר שגב, [ביקורת], ציון 71 (4), 2006, עמ' 532-526
 326. ^ ביקורת: אלה בלפר, מי מפחד ממשיחיות?, עיונים בתקומת ישראל 14, 2004, עמ' 609-605.; יחיעם ויץ, [ביקורת], ציון 70 (4), 2005, עמ' 579-575
 327. ^ ביקורת: שלמה אהרונסון, ‏האש שדעכה, קתדרה 123, מרץ 2007, עמ' 184-181.
 328. ^ ביקורת: "בן גוריון של שמעון פרס": שגרתי ורווי בעיות, באתר הארץ, 20 בפברואר 2012
 329. ^ ביקורת: "המנהיג והתקשורת": אקרא לגנב ואעשה אותו לשומר, באתר הארץ, 4 בדצמבר 2012
 330. ^ ביקורת: מדוע בן-גוריון חיפש מכון לחידוש הנעורים, באתר הארץ, 7 בנובמבר 2013
 331. ^ מהם מאפייני אישיותו המיוחדת של דוד בן-גוריון, באתר הארץ, 20 במאי 2015
 332. ^ במיטה עם בן־גוריון: ביוגרפיה חדשה חושפת צדדים חדשים במנהיג, באתר הארץ, 14 בפברואר 2018
דוד בן-גוריון - תבניות ניווט
הקודם:
-
יושב ראש מפא"י הבא:
משה שרת
הקודם:
משה שרת
יושב ראש מפא"י הבא:
לוי אשכול