דמוגרפיה | מושגי יסוד
English: Demography

מושגי יסוד

גולגולת בגלוסקמא במנזר פודרומוס בהר אתוס. הכיתוב ברומנית: "Ce sunt eu, vei fi şi tu. Ce eşti tu, am fost şi eu" אומר "מה שאני, תהיה גם אתה ומה שאתה, הייתי גם אני"
תרשים צפיפות האוכלוסייה במדינות העולם ב-2006, הנתונים בתושבים לקמ"ר
זקן מופלג. היה השלישי ברשימת האנשים הזקנים ביותר בעולם בעת מותו בגיל 111, שנתיים לאחר צילום התמונה.

אוכלוסייה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אוכלוסייה

כלל התושבים במקום מוגדר (מדינה, אזור, עיר) ובזמן מוגדר (תאריך). צפיפות אוכלוסייה (או צפיפות אוכלוסין) היא מונח בתחום הדמוגרפיה, המציין את יחס האוכלוסייה לשטח עבור מרחב גאוגרפי. היחס נמדד לרוב במספר תושבים לקמ"ר, או מ"ר לתושב.

גידול אוכלוסייה וריבוי טבעי

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ריבוי טבעי

השינוי בגודל האוכלוסייה הנובע מילודה, תמותה ומאזן הגירה בתקופה נתונה. שינוי זה יכול להיות חיובי (האוכלוסייה גדלה) או שלילי (האוכלוסייה קטנה). ריבוי טבעי זו הגדרה מצומצמת יותר המתייחסת להפרש בין הילודה לתמותה עבור אותה אוכלוסייה בתקופה נתונה.

ילודה ופריון

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – שיעור פריון כולל, שיעור ילודה

שיעור ילודה הוא השיעור הממוצע של תינוקות שנולדים בפרק זמן מסוים באוכלוסייה מסוימת.

תמותה ותוחלת חיים

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – תוחלת חיים, שיעור תמותה

שיעור תמותה הוא השיעור הממוצע של מקרי המוות בפרק זמן זמן מסוים באוכלוסייה מסוימת. תוחלת חיים היא משך החיים הצפוי לפרט כלשהו באוכלוסייה נתונה. ברך כלל מיום לידתו.

הגירה

הגירה היא שינוי באזורי המגורים של אוכלוסייה מסוימת כתוצאה מתנועה פיזית של פרטים. ישנם סוגים שונים של הגירה:

  • הגירה פנימית: הגירה בתוך אזור ההתייחסות.
  • הגירה חיצונית: הגירה אל או מחוץ לאזור ההתייחסות.
  • מאזן הגירה: ההפרש בין הנכנסים לאזור מוגדר לבין היוצאים ממנו בתקופה נתונה.
  • הגירה חיובית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים גדולה מכמות המהגרים ממנו.
  • הגירה שלילית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים קטנה מכמות המהגרים ממנו.

פיזור אוכלוסין

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – פיזור אוכלוסין

פיזור אוכלוסין היא שיטה בה נוקטות ממשלות על מנת למנוע ריכוזיות יתר של אוכלוסייתן בערים הגדולות. בעזרת מדיניות התומכת בפיזור אוכלוסין, מנסות הממשלות לשמור על האוכלוסייה הכפרית באזור ככוח מגן על גבולות הטריטוריה שלה.

התפלגות תעסוקתית

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – תעסוקה

אוכלוסייה בלתי תלויה (אוכלוסייה יצרנית), היא פלח אוכלוסייה המהווה את העוסקים בייצור. אוכלוסייה תלויה (אוכלוסייה בלתי יצרנית), היא פלח אוכלוסייה המהווה את אלו שאינם עוסקים בייצור. יחס תלות, הוא מונח המתייחס ליחס בין הילדים והקשישים באוכלוסייה (אוכלוסייה תלויה) לבין מספר התושבים בגיל העבודה (אוכלוסייה יצרנית). יחס תלות הנהוג בישראל הוא בין התושבים בני 0-19 ובני 65 ומעלה (התלויים) לבין התושבים בני 20-64 (היצרנים).

מבנה גילים

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – קבוצת גיל, ילד, בוגר, קשיש

קבוצת גיל סך הפרטים בחברה השייכים לטווח גילאים מסוים. נוהגים לחלק את האוכלוסייה לשלוש קבוצות אוכלוסייה:

  • קבוצת הילדים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 0-14;
  • קבוצת הבוגרים: (נקראת גם קבוצת הביניים) קבוצת גיל של סביבות הגילאים 15-64;
  • קבוצת הקשישים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 65 ומעלה.

פירמידת גילאים היא ביטוי גרפי מקובל לאוכלוסיית אזור מסוים בנקודת זמן מסוימת, המצביעה על התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות מין וגיל, באחוזים או באופן כמותי.