דת | דת מדינה
English: Religion

דת מדינה

דת מדינה היא דת שלטת, המקבלת מעמד בכורה מטעם שלטונות המדינה. הפיכת דת אחת לדת מדינה הופכת את שאר הדתות לדתות נסבלות או לדתות אסורות.

הנצרות עברה בקיסרות הרומית בטווח של כ-100 שנה ממעמד של דת אסורה, דרך מעמד של דת מותרת למעמד של דת המדינה.

במחשבה המודרנית מקובל רעיון הפרדת הדת מהמדינה, כלומר שראוי למוסדות המדינה או הממשלה הלאומית להיות נפרדים מן המוסדות הדתיים. רעיון זה לרוב מורכב משני חלקים עיקריים, חילוניות המשטר וחופש מדת ברמת המדינה, ומתן חופש דת לפרט ולקהילה מצד המשטר.

להבדיל מדת מדינה, כמעט בכל מדינה יש דת אחת שלטת אליה משתייכים רוב אזרחי המדינה. בחלק מהמדינות יש כנסייה ממוסדת, כלומר דת (או זרם דתי) שמאושרת ונתמכת על ידי השלטון של מדינה מסוימת.