הולנדית | היסטוריה

היסטוריה

התפתחות הלשון ההולנדית נחלקת לתקופות הבאות:

  • הולנדית עתיקה (בערך 8001100): כוללת את הניבים הפרנקיים שדוברו באזור שבו הולנדית מדוברת כיום. מתקופה זו נותרו תעודות מועטות בלבד.
  • הולנדית תיכונה (בערך 11001500): הכוללת את הניבים הפרנקיים שדוברו בזמן זה, ואשר מתועדים בבלדות של משוררי חצר. ההולנדית הביניימית מכונה "דיטש" (Dietsch, Duutsch).
  • הולנדית חדשה (בערך 1500 עד ימינו): כוללת בעיקר את ניבי מחוז Holland (מרכז הולנד) וברבנט, והיא הבסיס להולנדית של ימינו.