הולנדית | הגיית השפה וכתיבתה

הגיית השפה וכתיבתה

עיצורים

פונמות בהולנדית
סדקי ענבלי וילוני חכי בתר־
מכתשי
מכתשי שפתי
־שִנִּי
דו־
שפתי
אפי ŋ n m
סותם (ʔ) ɡ k d t b p
חוכך ɦ [h] [ʁ χ] ɣ x [ʝ ç] ʒ ʃ z s v f
מקורב
(צדי)
[w] j [ɹ] ʋ [β̞]
l
מקיש [ɾ]
רוטט [ʀ] r

* פונמות זרות, או אלופונים בהקשרי הידמות
* אלופוני /r/
* אלופוני /x ɣ/ בהתאמה
* אלופוני /ʋ/

העיצורים
הסימון
הגרפי
הולנדית צפונית הולנדית דרומית
תעתיק IPA הערך הפונטי תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb b נהגה כהגיית בי"ת;
כהגיית פ"א בסוף מילה
b כנ"ל
p p
Cc k נהגה כהגיית כ"ף;
כהגיית סמ"ך לפני e i y
k
s s
ʧ נהגה (לעיתים) כהגיית צד"י גרושה במילים שאולות מאיטלקית ʧ
Ch/ch χ נהגה כהגיית כ"ף רפה x~ç
k ~ ʧ ~‏ ʃ נהגה כהגיית שי"ן ימנית, צד"י גרושה או כ"ף במילים ממוצא לטיני k ~ ʧ ~ ʃ
Dd d נהגה כהגיית דל"ת;
כהגיית ת"ו בסוף מילה
d
t t
Ff f נהגה כהגיית פ"א רפה f
Gg
χ
נהגה כהגיית כ"ף רפה ɣ~ʝ נהגה כהגיית גימ"ל רפה;
כהגיית כ"ף רפה בסוף מילה
x~ç
Hh ɦ נהגה כהגיית ה"א קולית במילה "מַהֵר" ɦ כנ"ל
Jj j נהגה כהגיית יו"ד עיצורית j
Kk k נהגה כהגיית כ"ף k
Ll ɫ ~‏ l נהגה כהגיית למ"ד (או גם מוולנת כבאנגלית - אין מקבילה עברית) בתחילת הברה l נהגה כהגיית למ"ד בתחילת הברה
ɫ נהגה כהגיית למ"ד מוולנת בסוף הברה ɫ כנ"ל
Mm m נהגה כהגיית מ"ם m
Nn n נהגה כהגיית נו"ן n
ng ŋ נהגה לרוב כהגיית נו"ן במילה "אַנְגְּלִית" ŋ
Pp p נהגה כהגיית פ"א p
Ph/ph f נהגה כהגיית פ"א רפה f
Qu/qu kʋ ~ k נהגה קְווּ בצרוף U[2], או לעיתים נדירות כהגיית כ"ף kβ̞ ~ k
Rr ʁ~ʀ נהגה כהגיית ר' ענבלית (בדומה לעברית) r~ɾ~ʀ נהגה (לרוב) כהגיית רי"ש מתגלגלת
ɹ נהגה דומה ל-R אנגלית בסוף הברה
Ss s, z נהגה כהגיית סמ"ך, ולעיתים כהגיית זי"ן במילים זרות s, z כנ"ל
Sch/sch נהגה סְכְ;
כהגיית סמ"ך בסוף מילה
sx~sç
s s
Sj/sj sʲ ~ ʃ נהגה כהגיית סמ"ך מחונככת או שי"ן ימנית sʲ ~ ʃ
Tt t ~ ʦ נהגה כהגיית ת"ו, או כהגיית צד"י מודרנית לפני i במילים שאולות מלטינית t ~ ʦ
Tj/tj tʲ ~ ʧ נהגה כהגיית ת"ו מחונככת או צד"י גרושה tʲ ~ ʧ
Tsj/tsj ʧ נהגה כהגיית צד"י גרושה ʧ
Vv f נהגה כהגיית פ"א רפה v נהגה כהגיית בי"ת רפה
Ww ʋ נהגה כהגיית בי"ת רפה אך ללא חיכוך בשפה התחתונה (בדומה ל-U לאחר Q הנ"ל) β̞ ~ w נהגה כ-B ספרדית שבין תנועות[3] או כ-W אנגלית[4]
Xx ks ~ gz נהגה קְסְ, או גְּזְ בין תנועות (בעיקר בניבים דרומיים) ks ~ gz כנ"ל
Yy j נהגה כהגיית יו"ד עיצורית[5] (משמש גם כתנועה) j
Zz z נהגה כהגיית זי"ן;
כהגיית סמ"ך בסוף מילה
z
s s

הבדלי הגייה בין ההולנדית של הולנד וזו של בלגיה

  • הצליל G נהגה בהולנדית צפונית כמו כ' רפה בעברית, בהולנדית דרומית צליל אחורי יותר וקולי.
  • הצלילים S ו-Z נהגים בהולנדית צפונית כצלילים שורקים, ובהולנדית דרומית כמו באנגלית.
  • הצליל V בהולנדית צפונית קרוב יותר ל-F, בהולנדית דרומית קרוב יותר ל-V אנגלית.
  • הצליל W בהולנדית צפונית קרוב יותר ל-V באנגלית, ובדרומית קרוב יותר ל-W באנגלית.
  • הצליל R נהגה בהולנדית צפונית בשתי דרכים: בתחילת הברה כ-ר' ענבלית (בדומה לעברית), ובסוף הברה כעיצור רטרופלקסי (דומה ל-R אנגלית). בהולנדית דרומית ה-R היא עיצור לשוני-שיני.
  • התנועות OO ו-EE "מתעגלות" בהולנדית צפונית ונהפכות לדיפתונגים. בהולנדית דרומית "אוֹ" ו-"אֵ", בצפונית "אוֹאוּ" ו-"אֵי" בהתאמה.
  • הדיפתונגים EI ו-IJ בהולנדית צפונית קרובים יותר ל-אַי, בדרומית קרובים יותר ל-אֵי.

תנועות

הולנדית עשירה למדי בתנועות. יש בה תנועות בסיסיות /ä ɛ ə ë ɵ i y u ɔ ɑ/, תנועות ארוכות /eː ɵː oː/ הנהגות תוך תהליך סגירה קלה (פסבדו-דיפתונגים) וכן דיפתונגים מלאים.

מיקום מדויק לתנועות בהולנדית
דיפתונגים ופסבדו־דיפתונגים בהולנדית
מיקום מדויק לתנועות בהולנדית בלגית
דיפתונגים בהולנדית בלגית
התנועות
הסימון
הגרפי
הברה סגורה (או לא־מוטעמת) הברה פתוחה ומוטעמת
הולנדית צפונית הולנדית דרומית הולנדית צפונית הולנדית דרומית
תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי
a ɑ נהגה כהגיית פתח אחורית מעט ɐ̱ נהגה כהגיית פתח אחורית וסגורה מעט äː נהגה כהגיית פתח äː כנ"ל
aa äː נהגה כהגיית פתח äː כנ"ל
ae[6] äː[7] נהגה כהגיית פתח, או כצירי ארוכה במילים ממוצא לטיני[8]
e ɛ, ə נהגה כהגיית e במילה האנגלית end, או (בהברה לא־מוטעמת) כשווא[9] ɛ, ə כנ"ל
נהגה כהגיית דיפתונג "אֵי"
נהגה כהגיית צירי ארוכה
ee[6] נהגה כהגיית דיפתונג "אֵי" נהגה כהגיית צירי ארוכה
eu[6] ɵʉ̞ נהגה כדיפתונג "אֵי" כשהצירי והחיריק מעוגלות ɵ̞ː נהגה כהגיית צירי מעוגלת וארוכה ɵʉ̞ נהגה כדיפתונג "אֵי" כשהצירי והחיריק מעוגלות ɵ̞ː נהגה כהגיית צירי מעוגלת וארוכה
i ë, ə נהגה כהגיית i במילה האנגלית in, או (בהברה לא־מוטעמת) כשווא[9] e, ə נהגה כהגיית צירי, או (בהברה לא־מוטעמת) כשווא[9]
i
נהגה כהגיית חיריק
i
כנ"ל
ie[6] i נהגה כהגיית חיריק i כנ"ל
o ɔ נהגה כהגיית חולם פתוחה ɔ כנ"ל נהגה כדיפתונג "אוֹאוּ" נהגה כהגיית חולם סגורה ארוכה
oe[6] u נהגה כהגיית שורוק
oo נהגה כדיפתונג "אוֹאוּ" נהגה כהגיית חולם סגורה ארוכה
u ɵ̞ נהגה כהגיית i במילה האנגלית in (ומעוגלת) ɵ̝ כנ"ל ʉ̞ נהגה כהגיית חיריק מעוגלת y נהגה כהגיית חיריק מעוגלת
uu ʉ̞ נהגה כהגיית חיריק מעוגלת y כנ"ל
y i ~ ɪ נהגה כהגיית חיריק, או i במילה האנגלית in[10]
דיפתונגים
הסימון
הגרפי
הולנדית צפונית הולנדית דרומית
aai aːj נהגה אַיְ כשהפתח ארוכה והיו"ד עיצורית aːj כנ"ל
ai ɑi נהגה אַי כשהפתח אחורית מעט ɑi כנ"ל
(w)‏au ʌ̞̈ʊ נהגה אָוּ כשהקמץ אשכנזית־תימנית ɔ̈ʊ כנ"ל
eeuw eːw נהגה אֵוּ כשהצירי (אשכנזית) ארוכה והו"ו עיצורית במקצת eːw כנ"ל
ei ɛ̞ɪ נהגה אֵי כשהצירי פתוחה מעט ɛi כנ"ל
ieuw iw נהגה אִיוּ כשהו"ו עיצורית במקצת iw כנ"ל
ij ɛ̞ɪ ə נהגה אֵי כשהצירי פתוחה מעט, או כשווא[9] בהברה לא־מוטעמת ɛi ə כנ"ל
oei uj נהגה אוּיְ כשהיו"ד עיצורית uj כנ"ל
oi ɔi[11] נהגה אוֹי, או לפעמים אוֹ כשהחולם סגורה מעט וארוכה
ooi oːj נהגה אוֹיְ כשהחולם סגורה מעט וארוכה והיו"ד עיצורית
(w)‏ou ʌ̞̈ʊ נהגה אָוּ כשהקמץ אשכנזית־תימנית ɔ̈ʊ כנ"ל
ui ɞ̞ʏ נהגה אֵי כשהצירי פתוחה מעט ומעוגלת והחיריק מעוגלת ɞʉ̞ כנ"ל
uw yw נהגה אִיוּ כשהחיריק מעוגלת והו"ו עיצורית במקצת
y ɛ̞ɪ נהגה אֵי כשהצירי פתוחה מעט ɛi כנ"ל[12]