הוצאה לאור | מהדורה חדשה
English: Publishing

מהדורה חדשה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מהדורה

קודם לביצוע הדפסה נוספת של ספר יש לשקול האם הגיע הזמן למהדורה חדשה, בהתאם לשינויים שהצטברו מאז סגירת המהדורה הקודמת. השינויים ממהדורה למהדורה הם בעיקר מהסוגים הבאים:

  • תיקון טעויות;
  • עדכון נושאים שהשתנו מאז פרסום המהדורה הקודמת;
  • הרחבת הדיון בנושאים שנכללו במהדורה הקודמת;
  • הוספת נושאים חדשים, המתבטאת לעיתים בשינוי מבנה הספר, כגון הוספת פרק חדש או סעיף חדש;
  • שינוי אופן הצגתם של נושאים שונים, כגון שיפור באופן הצגתו של סעיף שהתגלה כבלתי מובן.