הוצאה לאור | הוצאה עצמית
English: Publishing

הוצאה עצמית

לעיתים, ובפרט כאשר המחבר אינו מוצא מו"ל לספרו, נעשית ההוצאה לאור על ידי המחבר (הוצאה עצמית). עם התפתחותו של מימון ההמונים בישראל, החלה האפשרות של הוצאה עצמית להיות יותר אטרקטיבית. וזאת על רקע התמורה הנמוכה המשולמת לרוב למחברים על ידי הוצאות הספרים המסחריות[2].