היסטוריה | הערות שוליים
English: History

הערות שוליים

  1. ^ שמיר, שמעון, "אור ואש", כתב העת 2000/ (980) אלפיים (20), תל אביב, הוצאת עם עובד.
  2. ^ טולידאנו, אהוד, מצרים בפתח העידן המודרני, תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1996.
  3. ^ Inalcik ,Halil ,The Ottoman Empire, The Classical Age 1300-1600, The Trinity Press, London, 1973.
  4. ^ Eck Werner, The Bar Kokhba Revolt: The Roman Point of View,” JRS 89, 1999
  5. ^ מיכאל הד ושאול כ"ץ (עורכים), תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, שורשים והתחלות, ירושלים: הוצאת מאגנס, 1997.
  6. ^ "מה מנסים היסטוריונים לעשות?": היסטוריה עושים באמפתיה, באתר הארץ, 19 בספטמבר 2018
היסטוריה על ציר הזמן
העת העתיקהימי הבינייםהרנסאנסהעת החדשהציר הזמן