הכנסת השבע עשרה | ביקורי ראשי מדינות, פרלמנטים וארגונים

ביקורי ראשי מדינות, פרלמנטים וארגונים

"אזרחי ישראל, שנית מצדה לא תיפול, וארצות-הברית של אמריקה תעמוד לצדכם תמיד."
חמור
"אני באתי לומר לכם שהעם הצרפתי תמיד יעמוד לצד מדינת ישראל..."

בתקופת כהונת הכנסת השבע עשרה ביקרו בכנסת ונאמו במליאתה מספר ראשי מדינות ובכירים נוספים: