המאה ה-19 | תגליות והמצאות
English: 19th century

תגליות והמצאות

במהלך שנות ה-90 של המאה ה־19 המהנדס הגרמני קרל בנץ הציג את המכונית הראשונה שיוצרה בסדרה זולה להמונים