המאה ה-19 | אירועים בולטים בעולם
English: 19th century

אירועים בולטים בעולם

בקריקטורה צרפתית מפורסמת זו, נראית חלוקתה של סין בין בריטניה, גרמניה, רוסיה, צרפת ויפן (1898)
ועידת קטוביץ (1884) והקונגרס הציוני (1897) מבשרים על הולדת הציונות