המאה ה-20 | התפתחויות במבנה הכלכלה
English: 20th century

התפתחויות במבנה הכלכלה

במהלך המאה ה-20 חלו שינויים רבים במבנה הכלכלה העולמית.

  • עלייתו ונפילתו של הגוש הקומוניסטי הביאה ליצירתה של כלכלה שיתופית רחבה שהייתה תקפה לגבי אוכלוסייה גדולה במיוחד.
  • מאבקי עובדים רבים הביאו לשינויים במבנה הכלכלי של מדינות רבות, ולהקמתה של הסוציאל-דמוקרטיה.
  • מדינות רבות עברו, בייחוד בהשפעת ארצות הברית, לכלכלה קפיטליסטית לאחר מלחמת העולם השנייה, ורבות מהן עברו תהליכי הפרטה ממושכים.
  • התפתחו תאגידי ענק בינלאומיים בבעלות פרטית וציבורית.

ולקראת סוף המאה: