המזרח התיכון | אזורים במזרח התיכון
English: Middle East

אזורים במזרח התיכון

באופן כללי, המזרח התיכון מחולק לשני אזורים עיקריים:

באופן פרטני יותר, ישנם עוד מספר רב של אזורי מזרח תיכון, חלקם חופפים בחלק משטחם, להלן העיקריים שבהם:

בנוסף לאזורים אלה, ישנם גם מספר אזורים נוספים הנכללים בהגדרה של המזרח התיכון-רבתי: