המכללה האקדמית אחוה | בית הספר לתארים מתקדמים

בית הספר לתארים מתקדמים

בית הספר לתארים מתקדמים מעניק תואר שני .M.Ed, מוסמך בחינוך ו-M.Teach  מוסמך בהוראה במגוון מסלולי לימוד.

מסלולי הלימוד לתואר שני:

  • תואר שני .M.Ed בחינוך מיוחד
  • תואר שני .M.Ed בתרבות עם ישראל והוראתה
  • תואר שני .M.Ed בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי
  • תואר שני .M.Ed במינהל מערכות חינוך (מסלול עם וללא תזה)