המנדט הבריטי | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ רשמית הייתה כל פלסטין מדינת חסות של מצרים, בפועל היא הייתה כפופה לחלוטין לשלטון המצרי
 2. ^ 2.0 2.1 ראו מנדט חבר הלאומים, באתר האו"ם.
 3. ^ ראו: יהודה ואלך, המערכה הצבאית בארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה, בתוך: משה ליסק (עורך), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, ירושלים: הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, תשנ"ד-1994, עמ' 138-97
 4. ^ כחלק מהליך המינוי, לורד הרברט סמואל חתם על מסמך האומר: "קיבלתי ממיג'ור ג'נרל סר לואיס ג'יי בולס [המושל הצבאי] ארץ ישראל אחת שלמה", אצל: תום שגב, ימי הכלניות, ירושלים : הוצאת כתר, 1999, עמ' 130.
 5. ^ הביטוי "המנדט הבריטי", כשהוא נאמר בעברית, מתייחס למנדט הבריטי על ארץ ישראל. אולם התקיימו שטחי מנדט בריטיים גם בארצות אחרות. המנדט על ארץ ישראל הוענק לבריטניה על ידי חבר הלאומים על-פי ההסדרים שהיו מקובלים אז. ארץ ישראל לא הייתה מעולם מושבה בריטית, ולפיכך החוק והמשפט בה היו שונים במקצת מאלה שנהגו במושבות הבריטיות.
 6. ^ בסעיף 2 בכתב המנדט נאמר: "בעל המנדט יהא אחראי להעמדת הארץ בתנאים מדיניים, אדמיניסטרטיבים וכלכליים כאלה, אשר יבטיחו את הקמתו של הבית הלאומי היהודי, כפי שנקבע בפתיחה ואת ההתפתחות של מוסדות שלטון עצמי, וכמו כן לשמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי ארץ ישראל, בלי הבדל בין עם לעם ובין דת לדת".
 7. ^ סעיף 6 בכתב המנדט קבע כי על השלטונות "להקל על עליית יהודים לארץ ישראל ולגרום ליישוב צפוף של יהודים בכל חלקיה, כולל אדמות מדינה ושטחי בור שאינם נדרשים למטרה אחרת"
 8. ^ ג'ואן פיטרס, מאז ומקדם, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002, פרקים 14-13.
 9. ^ יהושע פורת, צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 1918–1929, עמ' 31. הערה 7: דו"ח הגנרל קלייטון, 6.12.18. בדו"ח פיילין (Palin) צוין מספר התושבים ב מינהל שטחי האויב הכבושים (Occupied Enemy Territory Administration) (דרום): כ-647,250.
 10. ^ ראו:מסמך המנדט באתר avalon.
 11. ^ הנתינות הארץ-ישראלית (סעיף מיוחד בחוזה השלום עם תוּרקיה), דואר היום, 21 ביוני 1920
 12. ^ ראו: המנדט, באתר avalon.
 13. ^ יהושע פורת, ממהומות למרידה: התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 1939-1929, עמ' 208.
 14. ^ ראו כאן וכאן.
 15. ^ מנשר שפרסם גנרל גורדון הולמס אלכסנדר מקמילן בדבר הוצאת כוחות הצבא הבריטי מארץ ישראל, באתר של ארכיון צה"ל
 16. ^ יהודה סלוצקי, ספר תולדות ההגנה, ( עורך: בן-ציון דינור), ג, ב, עמ' 1345-1344.
 17. ^ "העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה (א"י)", 23 בספטמבר 1937
 18. ^ Gudrun Krämer (2008) A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel Translated by Gudrun Krämer and Graham Harman, Princeton University Press, ISBN 0691118973 p 16
 19. ^ ענת בר כהן, הליך החקיקה של חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 בהקשרם של "מוסדות התכנון" (פרק ב' לחוק) ו"תוכניות" (פרק ג' לחוק), עבודת דוקטוראט, אוניברסיטת בר-אילן., תשס"ח
 20. ^ ענת בר כהן, חקיקה במרחב קולוניאלי: ביטויי המדיניות המנדטורית בחקיקת התכנון הפיזי בארץ ישראל, קרקע 63, עמ' 52 - 77
 21. ^ ביקורת: צמיחה כלכלית ושינויים במבנה החברתי והכלכלי במשק דו-לאומי, קתדרה 119, מרץ 2006, עמ' 166-155.
 22. ^ ביקורת: אבינעם מאיר, אוכלוסייה, מרחב ומשאבים בארץ-ישראל בשלהי התקופה העות’מאנית ותחילת המנדט הבריטי, עיונים בתקומת ישראל 15, 2005, עמ' 487-483; נמרוד לוז, [ביקורת], המזרח החדש 49, 2010, עמ' 204-203
 23. ^ ביקורת: יגאל עילם, ‏מעלותיה ומגבלותיה של היסטוריה דיפלומטית, קתדרה 104, יוני 2002, עמ' 176-174
 24. ^ ביקורת: צמיחה משותפת אך לא מאחדת, קתדרה 93, ספטמבר 1999, עמ' 173-171
 25. ^ ביקורת: מיכאל כהן, ‏אסטרטגיה כלכלה ופוליטיקה: העשור הראשון למנדט הבריטי בארץ ישראל, קתדרה 85, אוקטובר 1997, עמ' 170-165.