המנדט הבריטי | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

מקורות

  • דב יוסף, השלטון הבריטי בארץ ישראל – פרשת כשלונו של משטר, ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק, תש"ח-1948.

מחקרים והדרכה

  • Isaiah Friedman, Palestine, a Twice-promised Land? The British, the Arabs & Zionism 1915-1920, I: New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 411 pp[23].
  • Jacob Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine (Cambridge Middle East Studies), Cambridge University Press, 1998, 275 pp[24].
  • Barbara J. Smith, The Roots of Separatism in Palestine: British Economic Policy, 1920-1929, Syracuse University Press, Syracuse, 1993, 181 pp[25].
  • Eliezer Tauber, Military resistance in late mandatory Palestine: the Activities of the Jewish and Arab Military Organizations as reflected in the reports of high commissioner general sir Alan Cunningham, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2012.
מאמרים

הדרכה

ספרות יפה

  • חיים שנהב, המנדט ושברו – על אהבה ובגידה, תל אביב : הוצאת עם עובד, 2007.