הנוער העובד | סמל התנועה

סמל התנועה

סמל הנוער העובד

הסמל עגול ובתוכו מוצלבים ענף עץ זית וחץ. ביניהם עובר סרט ועליו הכתובת "לעבודה להגנה ולשלום - נוער עובד" (סיסמה שתבע אברהם ברוידס - משורר הנוער העובד). אלמנטים מרכזיים מהסמל משמשים בסמל של תנועת הנוער העובד והלומד.