הנוער העובד | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ הנתונים על פי הספר ביתי בין נערים של דוד כהן
  2. ^ תאריך ההקמה מצוין במאמר "הוועידה האדומה של הנוער העובד ושומרי חומותיה - לנסיבות הספרותיות של ייסוד הסקציה של הנוער העובד ובטאונה במעלה" מאת אבידב ליפסקר
  3. ^ בתי חינוך לילדי עובדים - תנועת העבודה הישראלית