הנוער העובד והלומד | סמל התנועה

סמל התנועה

עם איחוד התנועות בשנת 1959, אוחדו הסמלים לכדי סמל המכיל מרכיבים משני הסמלים. כמו כן, נוצרה סיסמה תנועתית חדשה מסיסמאות שתי התנועות - "לעבודה, להגנה ולשלום - עלה והגשם!". ועידת התנועה שנערכה בקיץ 2015 קבעה כי יש לעצב את סמל התנועה מחדש לסמל דו-לשוני, ערבי-עברי, "כדי להעמיק את השוויון והשותפות בין כל חברי התנועה וחברותיה". סמל התנועה החדש נחשף באוקטובר 2016.[4]

המרכיבים בסמל תנועת הנוער העובד והלומד מייצג מספר דברים:

  • עלי הזית העוטפים את הסמל מסמלים את השלום, אליו שואפת התנועה.
  • החיטה והמעדר מסמלים את עבודת האדמה.
  • החץ מסמל את ההגנה.
  • סרט ועליו מתנוססת סיסמת התנועה מחבר ומאחד את כל המרכיבים.