הנוער העובד והלומד | ערכי התנועה ועקרונותיה

ערכי התנועה ועקרונותיה

סיסמת התנועה היא "לעבודה, להגנה ולשלום - עלה והגשם". סיסמה זו מבטאת את חמשת ערכי התנועה החשובים: סוציאליזם, הגנה, שלום, ציונות, ודמוקרטיה. והיא לקוחה מתוך שיר של "משורר הנוער העובד" אברהם ברוידס שניכתב לאחר מאורעות 1929, מזכירות החניכים הארצית חידשה את הבחירה בסיסמה זו כסיסמאת התנועה בהחלטותיה משנת 2010. כמו כן, אחד הערכים החשובים של התנועה הוא ערך החינוך.

אחד העקרונות החשובים בתנועה הוא עיקרון הא-מפלגתיות. בעוד שהתנועה היא תנועה פוליטית, בעלת עמדה פוליטית ברורה, התנועה היא תנועה א-מפלגתית, כלומר - היא לא משתייכת או נמצאת בחסותה של אף מפלגה. עם זאת, עקרונות התנועה מזוהים עם עקרונות תנועת העבודה. בתקופת המשא ומתן לשלום שניהל ראש הממשלה יצחק רבין, תמכה התנועה בהנהגתו של עובד צור בהסכמי אוסלו ובהסכם עם ירדן והצטרפה בתמיכתה בו לנסיעתו של רבין לקהיר ואף לקחה חלק חשוב בהפגנה "כן לשלום ולא לאלימות" בה רבין נרצח. לאחר הרצח מועצת תנועות הנוער ביקשו לקיים עצרות אבל משותפות ולכך התנגד עובד צור בטענה כי הנהגת בני עקיבא וחניכיה היו שותפים להסתה לרצח. הוא קרא להנהגת בני עקיבא לקבל עולה של דמוקרטיה ולבטל את ההחלטה הקובעת שבמקרה של התנגשות בין פקודות הצבא לפסקי ההלכה, פקודת ההלכה קובעת. הדברים עוררו ויכוח ציבורי סוער.

עקרון מרכזי נוסף הוא עקרון הכלליות ("ביתנו פתוח לכל נערה ונער"), עקרון המבוסס על כרוז שיצא בעת הקמת התנועה, והזמין את כלל הנוער לקחת חלק בפעילות התנועה. עקרון זה הוא המנחה את הרחבת הקינים והרחבת אופני הפעילות מעבר ל"קן הקלאסי" - פעילות כדוגמת המחדשים, רשת דרור בתי חינוך וכדומה. עקרון זה מחנך את חברי התנועה לכך שכל נער באשר הוא זכאי לחינוך, לשותפות ולחברות בתנועת הנוער.

לצד כל אלו עומד רעיון ההגשמה כאחד הרעיונות המרכזים בתנועה. משמעותו הוצאת הדברים מהאמונה והאידאולוגיה אל הפועל וכמו כן בחירה ביעדי הגשמה המשתנים לאורך התחנכותו של החבר בתנועה; הדרכה בקנים ובסניפים, יציאה לחוות ההכשרה או לשנת י"ג, שירות לאומי (בקני הערבים והדרוזים), גרעין עודד וכדומה; התגייסות לצבא דרך מסלול הנח"ל והצטרפות למסגרת שיתופית בוגרת.