הסעודה האחרונה | הערות שוליים
English: Last Supper

הערות שוליים

  1. ^ ראו למשל: Jonathan Klawans, Was Jesus’ Last Supper a Seder?.‏ Bible Review, אוקטובר 2001.
  2. ^ ד"ר זאב וילנאי, ירושלים בירת ישראל, העיר העתיקה וסביבתה, הוצאת אחיעבר-ירושלים, 1972 כרך ב' עמ' 23.
  3. ^ אהרון לירון, הנצרות וארץ הקודש עמ' 55.
  4. ^ דף מ"ג, עמוד א'.