הפשרה האוסטרו-הונגרית של 1867 | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • Cornwall, Mark (2002), Last Years Of Austria-Hungary: A Multi-National Experiment in Early Twentieth-Century Europe (מהדורה שנייה), University of Exeter Press .
  • Seton-Watson, R. W. (1939), "The Austro-Hungarian Ausgleich of 1867", The Slavonic and East European Review (19.53/54): 123–40, 4203588 .
  • Seton-Watson, R. W. (1925), "Transylvania since 1867", The Slavonic Review (4.10): 101–23, 4201928 .
  • Taylor, A. J. P. (1952), The Habsburg Monarchy, 1815 – 1918: A history of the Austrian Empire and Austria-Hungary., New York: Macmillan .
  • Tihany, Leslie C. (1969), "The Austro-Hungarian Compromise, 1867–1918: A Half Century of Diagnosis; Fifty Years of Post-Mortem", Central European History (2.2): 114–38, 4545523 .
  • Sowards, Steven W. (23 באפריל 2004), Nationalism in Hungary, 1848–1867. Twenty Five Lectures on Modern Balkan History, Michigan State University, בדיקה אחרונה ב-19 במרץ 2009 .