הפתרון הסופי | תוכנית מדגסקר

תוכנית מדגסקר

תוכנית מדגסקר חתרה ל"פתרון סופי" ליהודים באירופה. תמציתה הייתה גירושם של היהודים לאי מדגסקר ביבשת אפריקה. כבר לפני המלחמה הועלתה הצעה, בעת שהיהודים רוכזו בעיירות הגבול על גבול פולין, להעבירם למדגסקר. אולם בעקבות כיבוש האי בידי הבריטים, נטשו הנאצים תוכנית זו.