ויקיפדיה:מדריך לכתיבת ערכים | לאחר כתיבת הערך

לאחר כתיבת הערך

עריכת הערך

בתום כתיבת הערך עליו לעבור עריכה, הכוללת שלושה שלבים עיקריים:

  • עריכה עניינית: בחינת תוכנו של הערך, השמטת מידע טפל שראוי להשמיטו והשלמת מידע חסר, הצגת הנושאים בסדר הנכון, חלוקה לסעיפים ועוד.
  • עריכה לשונית: קריאה נוספת של הערך ותיקון שגיאות לשוניות וסגנוניות. ראו הערך עריכה והמדריך לענייני סגנון ולשון.
  • עריכה טכנית: הוספת קישורים לוויקיפדיות אחרות, מיון לקטגוריות, שיפוץ קישורים פנימיים, וכדומה. ראו המדריך לעריכה טכנית.

הרחבת ערכים אחרים באמצעות מידע בערך שכתבתם

ייתכן שבערך שכתבתם יש מידע שניתן לשלבו, לאחר עריכה, בערכי ויקיפדיה אחרים, וכך להעשיר אותם.