חברה (סוציולוגיה) | תפיסה חברתית
English: Society

תפיסה חברתית

האדם עסוק בניסיון לגבש רושם מדויק על האנשים בסביבתו בהקשרים רבים ושונים. התהליכים שדרכם האדם מנסה להבין את הזולת יוצרים את התפיסה החברתית שלו[1].

התפיסה החברתית יכולה להיות מושפעת מהטיות קוגניטיביות שונות.