חברה (סוציולוגיה) | חקר בנושא החברה
English: Society

חקר בנושא החברה

סוציולוגיה היא תחום המחקר העוסק בחברה. קבוצת מדעים העוסקים בחקר תחומי החברה האנושית, נקראת מדעי החברה.