חברה (סוציולוגיה) | השתייכות חברתית
English: Society

השתייכות חברתית

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חיברות
  • תהליך החיברות:

חיברות היא התהליך שבו אדם יחיד מסתגל למבנה ולתרבות של החברה אליה הוא משתייך. תהליך זה המתרחש בתקופת המעבר לחברה חדשה או בהתאמה הממושכת לחברה הנוכחית אליה משתייך האדם.

  • השתייכות חברתית:

השתייכות חברתית היא הפן החברתי בחייו של אדם שהוא חלק בלתי נפרד מהגדרתו. ההשתייכות החברתית מורכבת מחלקים מודעים ובלתי מודעים.