חגי ישראל ומועדיו | חגים עדתיים

חגים עדתיים

כהן מביתא ישראל בחג הסיגד בירושלים, 2008

עדות מסוימות נוהגות לציין מועדים מיוחדים: