חוזה | לקריאה נוספת
English: Contract

לקריאה נוספת

 • גד טדסקי (עורך), "פירוש לחוקי החוזים", המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על שם הרי סאקר, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים:
 • כסף, חוזים ומגדר" משפט ועסקים כרך יח' (2014).
 • נילי כהן, התערבות ביחסים חוזיים, הוצאת רמות, 1982.
 • נילי כהן ודניאל פרידמן, חוזים, הוצאת האוניברסיטה העברית (חלק א', 1991, חלק ב', 1992, חלק ג', 2003).
 • גבריאלה שלו, תניות פטור בחוזים, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים, 1974.
 • גבריאלה שלו, חוזי רשות בישראל, ירושלים, התשמ"ה.
 • גבריאלה שלו ואפי צמח, דיני חוזים, מהדורה רביעית, הוצאת נבו, 2019.
 • דוד קציר, תרופות בשל הפרת חוזה, (חלקים א' ב', תשנ"א).
 • א' פורת, הגנת אשם תורם בדיני חוזים, (תשנ"ז).
 • מיגל דויטש, ביטול חוזה בעקבות הפרתו, (תשנ"ג).
 • י' פרימס, חוזה, הסכם וזיכרון-דברים, הוצאת סדן, 1990.
 • פגמים בחוזה, בתוך סדרת "חוק לישראל", על חוזה למראית מראית עין, ועל טעות, הטעייה, כפייה ועושק בחוזה, במשפט העברי, ירושלים תשע"ב
 • רועי צזנה, החוזים החכמים בתוך: השולטים בעתיד, ירושלים: כנרת, 2017