חוזה | הערות שוליים
English: Contract

הערות שוליים

 1. ^ ספר ישעיהו, פרק כ"ח, פסוק ט"ו
 2. ^ ע"ש 90/96 עמותת סינגור קהילתי נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'. לא פורסם
 3. ^ חוק החוזים, סעיף 33
 4. ^ Carlile v. Carbolic Smoke Ball Company [1893] 2 QB 256
 5. ^ ע"א 440/75 זנדבנק נ. דנציגר, פ"ד ל(2), 260
 6. ^ ע"א 649/73 קפולסקי נ. גני גולן פ"ד כח (2), 291
 7. ^ צ. זילביגר (עורך), סדרי שלטון ומשפט בישראל, הוצאת המדפיס הממשלתי, 1954, 244.
 8. ^ ע"א 4839/92 גנד נ. כץ פ"ד מח (4) 749
 9. ^ ע"א 403/80 סאסי נ. קיקאון, פ"ד לו (1), 762
 10. ^ ע"א 10/81 כהן בע"מ נ. גדע, פ"ד לז (4), 635.
 11. ^ ע"א 8/88 רחמים נ. אקספומדיה' פ"ד מג (4), 95.
 12. ^ רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 279
 13. ^ ע"א 7441/10 הלוי בר טנדלר נ' קוזניצקי
 14. ^ ע"א 661/89 חיימוב נ. חמיד, פ"ד מד (1) 75
 15. ^ ע"א 901/90 נחמיאס נ. קולומביה סחר, פ"ד מז (1), 252
 16. ^ ע"א 614/76 פלונית נ. אלמוני, פ"ד לא (3), 85
 17. ^ ר"ע 650/86 הגנה נ. נמדע, פ"ד מ(4) 369
 18. ^ ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ. אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ פ"ד מט (2), 265
 19. ^ "השופט כבוחן כליות ולב, מקור ראשון, 5.1.2007
 20. ^ דנ"א 05/2045 ארגון מגדלי ירקות נ' מ"י
 21. ^ ס"ח תשע"א, 2273 מיום 26.1.2011, עמ' 202
 22. ^ הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2) (כללי פרשנות חוזה), התש"ע-2010, ה"ח 335 מיום 5 ביולי 2010
 23. ^ רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ ואבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ, ניתן ב-26 בפברואר 2012
 24. ^ ע"א 51-53/48 בורנשטיין נ. הממונה על רכוש האויב, פ"ד ב (310).
 25. ^ בג"ץ 254/73 צרי נ. בית הדין לעבודה פ"ד כח (1) 372.
 26. ^ ע"א 158/77 רבינאי נ. מן שקד בע"מ, פ"ד לג (2), 281.
 27. ^ ע"א 184/77 שגיב נ. וולובלסקי פ"ד לב (1), 265
 28. ^ רע"א 2731/01 איינשטיין נ. אוסי בע"מ פ"ד נד (5) 787
 29. ^ ע"א 101/74 חירם לנדאו נ. פיתוח מקורות מים פ"ד ל (3) 661.
 30. ^ ע"א 715/78 כץ נ. ניצחוני מזרחי פ"ד לג (3) 639.
 31. ^ ע"א 345/89 נאות דברת נ. ישראליפט, פ"ד מו (3) 350.הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.