חופש החוזים | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ 1 2 3 4 שגיא ברמק, ‏"המעסיק כאויב העם: על אובדנו של חופש החוזים", השילוח 11, ספטמבר 2018
  2. ^ פסק דין לוכנר, באתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית
  3. ^ דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים, קריית המשפט
  4. ^ הכרוניקה, יוני 2019, השילוח 15, פברואר 2019
  5. ^ גבריאלה שלו, "חופש העיסוק וחופש החוזים", ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן, 2002, עמ' 495-494.
  6. ^ שם, עמ' 496
  7. ^ ד"נ 22/82 בית יולס בע"מ נגד רביב משה ושות' בע"מ, ניתן ב-18 באפריל 1989
  8. ^ חיים ה' כהן, המשפט, מוסד ביאליק, 1991, הסעיף "חופש החוזים", עמ' 860-859