חשבון בנק | דרכים למשיכת כספים מחשבון בנק
English: Bank account

דרכים למשיכת כספים מחשבון בנק

בעל חשבון עשוי למשוך כסף מחשבונו בדרכים שונות:

  • משיכת מזומנים מהחשבון, באמצעות פקיד בסניף הבנק או באמצעות כספומט.
  • מתן המחאה, היא שטר שבו מורה בעל החשבון לשלם מחשבונו כסף לצד ג'. המחאה שלא כובדה בשל אי כיסוי מספיק, קרויה "שיק שסורב". בשיקים שסורבו עוסק בישראל חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, הקובע סנקציות שונות לבעלי חשבונות בנק שבהם סורבו עשרה שיקים במשך שנים-עשר חודשים (ובלבד שחלפו חמישה-עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון). החשבון ייקרא "חשבון מוגבל" ובעליו ייקרא "לקוח מוגבל". על חשבון מוגבל ולקוח מוגבל מוטלות הגבלות שונות, והוא מפורסם ברשימה שמנהל בנק ישראל.[2]
  • מתן הרשאה לצד ג' להורות על משיכת כספים לזכותו. בדרך זו מחייבות חברות האשראי את חשבונו של בעל כרטיס אשראי בסכום הקניות שערך באמעות כרטיסו, וספקים שונים, כגון חברת החשמל, מחייבים את החשבון בגין שירותיהן.
  • מתן הוראה לבנק להעביר כספים מחשבונו לחשבון אחר.