יוסף טרומפלדור | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

ספרות יפה

  • נילי לוצקי, חלוץ שכזה - יוסף טרומפלדור, תל אביב: המח’ לחינוך והדרכה - בית"ר ארץ ישראל, תש"ל.
  • פסח בן-עמרם (ליפובצקי), יוסף טרומפלדור – אישיותו, חייו, פעולותיו, מהדורה 1: סמל, קובנה, תרפ"ד; מהדורה 2: המחלקה לענייני נוער של ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ז; מהדורה 3: מפעלי תרבות וחינוך, הסתדרות הנוער העובד, תל אביב, 1967. מהדורה מקוצרת: הסתדרות הנוער העובד, תר"ץ, תש"ז, תשכ"ז.
  • נחום בנארי, אליעזר כנעני (עורכים), יוסף טרומפלדור : פעלו ותקופתו, (תל אביב) : תרבות וחינוך, (תש"ך).
  • הארי הגלילי : תר"פ-תש"ה,‫ [ירושלים] : מחלקת התרבות והתעמולה של נציבות בית"ר בארץ ישראל, תש"ה.
  • יוסף תרומפלדור : ח"י שנים למותו מות גבורים בתל-חי, תר"פ - י"א אדר - תרצ"ח, קרן תל-חי בארץ-ישראל, תרצ"ח.
  • אוריאל אופק, גיבור חידה, תל אביב: הוצאת יוסף שרברק, 1970.
ביידיש
  • ב’ וויינשטאק, יוסף טרומפעלדאר : (די לעבענס-געשיכטע פון א פערזענלעכקייט), בוענאס איירעס : דרוק, 1935.
  • אהרון פרופס, דאס לעבען פון יוסף תרומפלדור, וורשה : תרצ"ד.
  • תל חי : צום צענטן יאר-טאג פון יוסף טרומפעלדאר און זיינע חברים, ורשה : (החלוץ), 1930.
  • אברהם ליובס, צום ניינטן יארצייט פון יוסף טרומפעלדאר, ווארשע : (דפוס רענאמא), 1929.

מחקרים