יושב ראש הכנסת | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ Being a Diplomat in Israel, משרד החוץ, אוקטובר-נובמבר 2008; כללי הטקס בישראל, עמ' 13 (באנגלית)