ימי הביניים | המשפחה בימי הביניים
English: Middle Ages

המשפחה בימי הביניים

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – ילדות בימי הביניים, נשים באירופה בימי הביניים

משפחת האיכרים, של אירופה בימי-הביניים, הייתה יחידה פטריארכאלית, שבה היה אדם אחד בעל מעמד: הגבר שהיה ראש המשפחה. מעמד האישה לא היה שווה מבחינה משפטית וחוקית למעמד הגבר, אלימות כלפי נשים הייתה מקובלת, וזכויות הירושה שלהן היו מופחתות. מעמד הילדים היה קשה אף יותר.