ירושלים | דמוגרפיה וסטטיסטיקה
English: Jerusalem

דמוגרפיה וסטטיסטיקה

אוכלוסיית ירושלים בתקופות שונות:
שנה יהודים מוסלמים נוצרים סה"כ
1525 1,194 3,704 714 5,612[31]
1538 1,363 7,287 884 9,534[31]
1553 1,958 12,154 1,956 16,068[31]
1577-96 אין מידע 8,740 אין מידע ?[31]
1838 3,000 4,500 3,500 11,500[32]
1846 7,515 6,100 3,558 17,173[33]
1851 5,580 12,286 7,488 25,354[33]
1862 8,000 6,000 3,800 17,800[33]
1876 4,000 13,000 3,560 20,560[33]
1882 9,000 7,000 5,000 20,560[33]
1885 15,000 6,000 14,000 35,000[33]
1905 13,300 11,000 8,100 32,400[34]
1922 34,000 13,400 14,700 62,600
1931 51,200 19,900 19,300 90,500
1944 97,000 30,600 29,400 157,000
1948 100,000 40,000 25,000 165,000[35]
1953 139,000 אין מידע אין מידע 139,000[36]
1967 195,700 54,963 12,646 263,307
1980 292,300 אין מידע אין מידע 407,100
1985 327,700 אין מידע אין מידע 457,700
1987 340,000 121,000 14,000 475,000
1990 378,200 131,800 14,400 524,400
1995 382,000 164,300 16,300 662,600
2000 448,800 208,700 אין מידע 657,500
2004 458,000 225,000 15,000 706,000
2007 489,480 אין מידע אין מידע 746,300[37]
2011 497,000 281,000 14,000 801,000
2014 534,000 316,000 אין מידע 850,000[38]
2016 550,100 332,600 אין מידע 882,700
2019 559,849 341,453 אין מידע 927,000
שנה יהודים מוסלמים נוצרים סה"כ

הערות:

  • גבולות העיר השתנו מעת לעת, בעיקר מאמצע המאה ה-19 ואילך. השינוי המשמעותי האחרון חל ב-1967, במסגרתו הוכללו בשטח העיר כמה כפרים ועיירות שממזרח לה.
  • תושבים חסרי סיווג דתי בירושלים: שיעורם עומד על כ-1% מאוכלוסיית העיר (נכון ל-2004).

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2018, מתגוררים בירושלים 919,438 תושבים (מקום 1 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎2.0%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2017, לירושלים דירוג של 2 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ז (2016-‏2017) היה 35.4%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 7,179 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח).[39]

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2019 מנתה אוכלוסיית ירושלים כ-927,000 תושבים[40], אשר היוו כ-10% מכלל תושבי ישראל. מתוכם, כ-559,849 יהודים, כ-341,453 מוסלמים, כ-12,600 נוצרים, כ-3,200 הגדירו עצמם נוצרים שאינם ערבים, וכ-10,300 תושבים חסרי סיווג דתי. ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, גם כאשר מביאים בחשבון את תושביה היהודיים בלבד.

אחוז התושבים היהודיים בעיר ירד מאז שנת 1990, מכ-72% מכלל האוכלוסייה בירושלים- לכ-62.1%[41]. אחוז תושביה המוסלמיים עלה מכ-24% לכ-37.9%[41], ונשאר יציב בשנים האחרונות. בין השנים 2005–2017, גדלה האוכלוסייה הערבית-מוסלמית בירושלים מכ-245,000 לכ-341,000 תושבים: קצב גידול של כ-3.3% בשנה. לעומת הגידול באוכלוסייה זו, עמד שיעור הגידול של תושבי שאר הדתות בירושלים על כ-1.3% בלבד בשנה, מכ-475,000 בשנת 2005- לכ-559,000 בשנת 2019.

עיקר הגידול באוכלוסיית ירושלים נובע משיעור ילודה גבוה, שכן מאזן ההגירה של העיר בשנים אלו היה שלילי: בין השנים 2008–2015, עזבו את העיר כ-18,000 תושבים בממוצע בשנה, והיגרו אליה כ-11,000 תושבים בלבד. עם זאת, 56% משיעור ההגירה השלילית חלה ביישובים השוכנים בעיקר במטרופולין ירושלים, ופחות בירושלים עצמה[42].

האזור המטרופוליני של ירושלים, הכולל יישובים קרובים המקיימים זיקה ברורה לעיר מבחינת תעסוקה ושירותים, מנה ב-2013, על פי מכון ירושלים לחקר ישראל, כ-1.16 מיליון נפש. זהו האזור המטרופוליני השני בגודלו בישראל, לאחר מטרופולין תל אביב-יפו[43].

במסגרת סקר שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין השנים 2014–2015, נתבקשו תושביה היהודיים של ירושלים להגדיר את מידת אדיקותם בדת היהודית. תוצאות סקר זה העלו, כי כ-32% מכלל היהודים הגדירו עצמם "חרדים", כ-28% מהם הגדירו עצמם "מסורתיים", כ-21% מהם - "חילוניים" וכ-17% מהם - דתיים[44].

מזרח וצפון מזרח ירושלים מאוכלסים בעיקר על ידי ערבים. בשכונות שמצפון לרחוב יפו, בחלק משכונות רמות ונווה יעקב, וכן בשכונות הר נוף ובית וגן ועוד מתגוררת בעיקר אוכלוסייה חרדית. במרכז, מערב ודרום העיר, כמו גם בפרברי העיר, קיים רוב של יהודים חילוניים, מסורתיים ודתיים לאומיים.