ירח | מקור הירחים

מקור הירחים

לוויין טבעי המקיף מקרוב את כוכב הלכת שלו במסלול קרוב למעגל נוצר ככל הנראה מאותו אזור קריסה של הדיסקה הקדם-פלנטרית שממנה נוצר כוכב הלכת. בניגוד לכך, ירחים לא-שגרתיים, המקיפים את כוכב הלכת במרחק גדול ממנו, במסלולים אקסצנטריים או כאלה שהם נגד כיוון הסיבוב של כוכב הלכת, הם ככל הנראה אסטרואידים שנלכדו בכוח המשיכה של כוכב הלכת. לעיתים אסטרואיד אחד כזה מתפרק לכמה חלקים ויוצר מספר ירחים מסוג זה.

בדרך כלל, ירחיו של עצם שמימי קטנים ממנו באופן ניכר. מערכת כדור הארץ-הירח ומערכת פלוטו-כארון הן יוצאות דופן בכך שההבדל בין גודל כוכב הלכת שבהן וירחו אינם גדולים. קוטר הירח גדול מעט מרבע קוטרו של הארץ וקוטרו של כארון גדול אך במעט ממחצית קוטרו של פלוטו. כל אחת משתי המערכות האלה נוצרה, ככל הנראה, מהתנגשות של שני גרמי שמיים.