כדורעף | צוות השופטים
English: Volleyball

צוות השופטים

במשחק כדורעף צוות השופטים כולל:

  • שופט ראשי
  • שופט עוזר
  • הרשם
  • עוזר רשם
  • ארבעה שופטי קו (קוונים)

השופט הראשי והעוזר רשאים לשרוק במהלך המשחק, ובנוסף, הרשם רשאי לשרוק או להשתמש בזמזם אלקטרוני להתראה על עבירת רוטציה.

השופט הראשי

השופט הראשי נמצא על דוכן השיפוט והוא שופט ושורק על כל העבירות שהוא רואה. השופט הראשי אחראי על כל צוות השופטים והוא יכול לשנות החלטה של שופטים אחרים.

השופט העוזר

השופט העוזר תפקידו הוא לעזור לשופט, אך יש לו גם תחומי אחריות משלו. הוא אחראי על פסקי זמן והחלפות שחקן, עבירות מיקום של קבוצה המקבלת מכת פתיחה, עבירות חסימה ועבירות שקשורות לרשת ולקו.

הרשם

תפקידו הוא לרשום בטופס המשחק את כל אירוע שקורה במשחק, ובכלל זה ספירת הנקודות, מיקומם של השחקנים, חילופים ופסקי זמן. איש הקשר של הרשם בכל בעיה הוא השופט העוזר.

עוזר הרשם

זהו תפקיד חדש שהוכנס לחוקים הרשמיים בשנת 2005. עוזר הרשם מפקח על החלפות הליברו ויש לו גם תחומי אחריות משלו.

שופטי הקו (קוונים)

ארבעת שופטי הקו ניצבים בפינות המגרש, כמטר מהקו שהם אחראים עליו. הם אחראים לסמן אם הכדור פגע במשטח בתוך שטח המגרש או מחוץ לו, אם הכדור פגע בשחקן ויצא החוצה, נגיעות בגופים זרים או דריכה על הקו בעת מכת פתיחה. שופטי הקו משתמשים בדגלים. הם גם משגיחים על מה שקורה מחוץ לקווים.